Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/14-01/15 02-04/2015 05-07/2015 08-10/2015 01-10/2015 10/2015
B Utvinning av mineral -7,7 -1,8 -9,3 -7,9 -5,9 -20,0
C Tillverkning -4,6 -2,2 -4,4 -7,2 -4,9 -8,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -2,6 0,5 -6,2 -4,8 -4,2 -5,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,6 3,1 3,3 -1,5 0,9 -3,7
10-11 Livsmedelsindustri -5,3 -2,8 -5,2 -3,2 -4,1 -3,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -6,6 5,1 -2,6 -10,6 -4,0 -10,6
16-17 Skogsindustri -1,6 1,8 2,2 -0,1 0,8 -2,0
19-22 Kemisk industri -13,2 -14,1 -20,5 -16,6 -17,4 -19,9
24-30 Metallindustri -2,5 1,3 -0,4 -8,5 -2,7 -9,5
26-27 El- och elektronikindustri -9,0 -7,1 -10,7 -18,5 -11,6 -15,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -1,4 1,9 0,6 -6,0 -1,3 -7,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/10/tlv_2015_10_2016-01-15_tau_001_sv.html