Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-09-14)
B Utvinning av mineral 01/2015 -3,7 -1,5 2,2
02/2015 -2,0 0,5 2,5
03/2015 0,6 1,7 1,1
04/2015 -6,9 -7,0 -0,1
05/2015 -14,9 -15,3 -0,4
C Tillverkning 01/2015 -6,6 -7,1 -0,5
02/2015 -4,7 -5,2 -0,5
03/2015 2,8 2,2 -0,6
04/2015 -4,2 -4,2 0,0
05/2015 -9,4 -9,5 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2015 -8,8 -9,7 -0,9
02/2015 0,7 0,0 -0,7
03/2015 1,6 0,7 -0,9
04/2015 1,2 1,0 -0,2
05/2015 -8,3 -8,4 -0,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 01/2015 -6,4 -7,1 -0,7
02/2015 1,1 0,1 -1,0
03/2015 5,3 4,8 -0,5
04/2015 4,7 4,3 -0,4
05/2015 5,7 5,8 0,1
10-11 Livsmedelsindustri 01/2015 -5,1 -6,8 -1,7
02/2015 -0,1 -3,1 -3,0
03/2015 6,5 4,3 -2,2
04/2015 -9,1 -9,0 0,1
05/2015 -8,6 -8,4 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 01/2015 -10,3 -10,7 -0,4
02/2015 3,1 2,0 -1,1
03/2015 8,4 8,1 -0,3
04/2015 2,6 4,1 1,5
05/2015 -10,8 -9,7 1,1
16-17 Skogsindustri 01/2015 -4,0 -3,9 0,1
02/2015 -0,2 -0,2 0,0
03/2015 4,2 3,5 -0,7
04/2015 1,9 1,8 -0,1
05/2015 -1,6 -1,6 0,0
19-22 Kemisk industri 01/2015 -20,0 -20,1 -0,1
02/2015 -17,5 -17,9 -0,4
03/2015 -0,7 -0,6 0,1
04/2015 -22,2 -22,2 0,0
05/2015 -29,0 -29,0 0,0
24-30 Metallindustri 01/2015 -1,6 -2,1 -0,5
02/2015 -2,3 -2,5 -0,2
03/2015 2,4 1,9 -0,5
04/2015 3,7 3,4 -0,3
05/2015 -5,1 -5,4 -0,3
26-27 El- och elektronikindustri 01/2015 -3,6 -3,7 -0,1
02/2015 -12,7 -12,9 -0,2
03/2015 -6,0 -6,6 -0,6
04/2015 -2,7 -3,2 -0,5
05/2015 -17,1 -17,1 0,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 01/2015 -1,2 -1,6 -0,4
02/2015 -1,7 -1,9 -0,2
03/2015 3,8 3,5 -0,3
04/2015 3,4 3,2 -0,2
05/2015 -3,9 -4,1 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2012 -1,2 1,7
2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
C Tillverkning 2012 -0,2 0,9
2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 0,2 0,4
2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2012 0,2 1,0
2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
10-11 Livsmedelsindustri 2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2012 0,1 1,1
2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
16-17 Skogsindustri 2012 -1,6 2,8
2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
19-22 Kemisk industri 2012 0,1 0,3
2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
24-30 Metallindustri 2012 0,3 0,3
2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 2012 0,6 2,0
2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2012 -0,2 1,3
2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/06/tlv_2015_06_2015-09-14_rev_001_sv.html