Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juli

Omsättningsindex för industrin 2014, februari

2014
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik