Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 01-12/2013 12/2013
B Utvinning av mineral -0,8 -16,7 0,5 2,6 -3,6 -0,1
C Tillverkning -6,1 -5,0 -2,9 -3,5 -4,4 -3,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,5 2,9 6,6 -6,4 0,6 -17,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,7 0,3 2,1 -0,9 0,9 4,9
10-11 Livsmedelsindustri 2,5 1,4 2,3 1,3 1,8 6,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -12,1 -5,6 0,9 -4,2 -5,1 -8,0
16-17 Skogsindustri -3,4 -0,2 -3,1 -1,7 -2,1 1,2
19-22 Kemisk industri -2,5 -3,2 1,2 -2,2 -1,7 -4,5
24-30 Metallindustri -9,9 -8,9 -5,9 -5,5 -7,5 -7,2
26-27 El- och elektronikindustri -13,3 -15,7 -10,7 -9,8 -12,3 -17,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -8,0 -6,6 -4,6 -4,9 -6,0 -5,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/12/tlv_2013_12_2014-03-13_tau_001_sv.html