Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-08-15)
B Utvinning av mineral 12/2012 -6,4 -6,5 -0,1
01/2013 0,2 -0,1 -0,3
02/2013 -15,4 -15,8 -0,4
03/2013 4,2 3,5 -0,7
04/2013 4,9 4,4 -0,5
C Tillverkning 12/2012 -11,3 -10,8 0,5
01/2013 -1,5 -1,9 -0,4
02/2013 -6,0 -6,3 -0,3
03/2013 -9,2 -9,1 0,1
04/2013 -1,9 -1,8 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12/2012 21,5 23,8 2,3
01/2013 10,5 7,7 -2,8
02/2013 -9,7 -10,3 -0,6
03/2013 14,8 14,4 -0,4
04/2013 11,1 11,1 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 12/2012 -2,9 -0,8 2,1
01/2013 0,6 -0,1 -0,7
02/2013 9,2 9,4 0,2
03/2013 -2,9 -3,2 -0,3
04/2013 5,1 5,0 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 12/2012 -4,7 -4,7 0,0
01/2013 9,9 9,0 -0,9
02/2013 -0,8 -1,7 -0,9
03/2013 1,5 0,9 -0,6
04/2013 1,1 1,4 0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 12/2012 -6,7 -4,9 1,8
01/2013 -3,3 -4,5 -1,2
02/2013 -15,7 -17,1 -1,4
03/2013 -12,9 -14,2 -1,3
04/2013 -2,4 -2,3 0,1
16-17 Skogsindustri 12/2012 -5,0 -4,2 0,8
01/2013 0,3 0,9 0,6
02/2013 -0,7 -1,1 -0,4
03/2013 -8,2 -6,0 2,2
04/2013 4,1 4,4 0,3
19-22 Kemisk industri 12/2012 -9,5 -9,5 0,0
01/2013 4,2 4,0 -0,2
02/2013 -4,5 -4,7 -0,2
03/2013 -6,4 -6,6 -0,2
04/2013 -5,6 -5,5 0,1
24-30 Metallindustri 12/2012 -14,0 -13,4 0,6
01/2013 -7,4 -8,0 -0,6
02/2013 -8,6 -8,9 -0,3
03/2013 -12,5 -12,7 -0,2
04/2013 -3,8 -3,6 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 12/2012 -16,5 -14,9 1,6
01/2013 -12,6 -12,7 -0,1
02/2013 -13,5 -13,4 0,1
03/2013 -13,7 -13,8 -0,1
04/2013 -16,6 -16,7 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 12/2012 -12,7 -12,0 0,7
01/2013 -5,0 -5,2 -0,2
02/2013 -6,8 -7,1 -0,3
03/2013 -11,1 -10,7 0,4
04/2013 -2,5 -2,4 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2009 -0,2 0,8
2010 -1,3 1,5
2011 0,2 1,1
C Tillverkning 2009 -0,7 0,8
2010 -0,3 1,5
2011 -0,4 1,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2009 -0,9 1,0
2010 -0,6 1,1
2011 -0,3 0,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2009 -0,1 0,5
2010 -1,0 5,3
2011 -0,5 0,8
10-11 Livsmedelsindustri 2009 0,0 0,2
2010 0,1 0,2
2011 0,2 0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2009 0,4 0,9
2010 -1,2 1,5
2011 -0,3 0,9
16-17 Skogsindustri 2009 -0,1 0,3
2010 -0,2 0,3
2011 -0,1 0,2
19-22 Kemisk industri 2009 -0,3 0,6
2010 0,4 0,6
2011 -0,5 0,6
24-30 Metallindustri 2009 -1,2 1,4
2010 -0,4 3,0
2011 -0,6 2,3
26-27 El- och elektronikindustri 2009 -2,5 2,9
2010 -1,5 7,0
2011 -0,9 5,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2009 -1,0 1,1
2010 -0,3 2,2
2011 -0,5 1,7
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/05/tlv_2013_05_2013-08-15_rev_001_sv.html