Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2012 08-10/2012 11/12-01/13 02-04/2013 01-04/2013 04/2013
B Utvinning av mineral 13,0 1,6 -6,4 -2,6 -2,0 4,9
C Tillverkning 1,8 -0,5 -5,6 -6,1 -5,1 -1,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -9,2 1,4 13,0 4,3 5,2 11,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,4 3,2 1,9 3,4 2,6 5,1
10-11 Livsmedelsindustri 3,2 3,1 1,8 0,0 2,0 1,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -1,2 -6,2 -7,8 -11,0 -9,3 -2,4
16-17 Skogsindustri -6,6 -3,1 0,2 -1,4 -0,9 4,1
19-22 Kemisk industri 3,2 8,9 -0,7 -5,6 -3,2 -5,6
24-30 Metallindustri 4,2 -3,6 -10,2 -9,1 -8,7 -3,8
26-27 El- och elektronikindustri 4,1 -12,2 -17,0 -14,6 -14,2 -16,6
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2,1 -2,8 -7,5 -7,2 -6,6 -2,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/04/tlv_2013_04_2013-07-12_tau_001_sv.html