Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-05-15)
B Utvinning av mineral 09/2012 -1,8 -1,0 0,8
10/2012 9,4 9,6 0,2
11/2012 -11,3 -11,5 -0,2
12/2012 -6,4 -6,5 -0,1
01/2013 0,2 0,1 -0,1
C Tillverkning 09/2012 -6,3 -6,5 -0,2
10/2012 4,8 5,3 0,5
11/2012 -2,9 -3,0 -0,1
12/2012 -11,3 -11,0 0,3
01/2013 -1,5 -1,5 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 09/2012 1,6 1,3 -0,3
10/2012 9,3 9,6 0,3
11/2012 5,0 4,8 -0,2
12/2012 21,5 23,8 2,3
01/2013 10,5 7,8 -2,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 09/2012 -4,6 -5,1 -0,5
10/2012 7,1 7,6 0,5
11/2012 5,5 5,6 0,1
12/2012 -2,9 -2,2 0,7
01/2013 0,6 -0,4 -1,0
10-12 Livsmedelsindustri 09/2012 -2,6 -2,7 -0,1
10/2012 8,8 8,8 0,0
11/2012 3,3 2,9 -0,4
12/2012 -4,7 -4,5 0,2
01/2013 9,9 9,6 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 09/2012 -12,3 -12,2 0,1
10/2012 -2,6 -2,4 0,2
11/2012 -11,6 -11,8 -0,2
12/2012 -6,7 -6,1 0,6
01/2013 -3,3 -3,2 0,1
16-17 Skogsindustri 09/2012 -12,4 -12,3 0,1
10/2012 4,6 4,6 0,0
11/2012 3,6 3,0 -0,6
12/2012 -5,0 -5,0 0,0
01/2013 0,3 0,2 -0,1
19-22 Kemisk industri 09/2012 3,0 2,9 -0,1
10/2012 16,5 16,3 -0,2
11/2012 3,9 3,8 -0,1
12/2012 -9,5 -9,4 0,1
01/2013 4,2 4,2 0,0
24-30 Metallindustri 09/2012 -7,6 -7,9 -0,3
10/2012 -0,3 1,0 1,3
11/2012 -8,5 -8,4 0,1
12/2012 -14,0 -13,8 0,2
01/2013 -7,4 -7,3 0,1
26-27 El- och elektronikindustri 09/2012 -14,8 -14,9 -0,1
10/2012 -14,9 -12,1 2,8
11/2012 -23,0 -22,9 0,1
12/2012 -16,5 -15,1 1,4
01/2013 -12,6 -12,7 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 09/2012 -8,6 -8,8 -0,2
10/2012 1,9 2,9 1,0
11/2012 -4,6 -4,6 0,0
12/2012 -12,7 -12,3 0,4
01/2013 -5,0 -4,9 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2009 -0,2 0,8
2010 -1,3 1,5
2011 0,2 1,1
C Tillverkning 2009 -0,7 0,8
2010 -0,3 1,5
2011 -0,4 1,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2009 -0,9 1,0
2010 -0,6 1,1
2011 -0,3 0,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2009 -0,1 0,5
2010 -1,0 5,3
2011 -0,5 0,8
10-12 Livsmedelsindustri 2009 0,0 0,2
2010 0,1 0,2
2011 0,2 0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2009 0,4 0,9
2010 -1,2 1,5
2011 -0,3 0,9
16-17 Skogsindustri 2009 -0,1 0,3
2010 -0,2 0,3
2011 -0,1 0,2
19-22 Kemisk industri 2009 -0,3 0,6
2010 0,4 0,6
2011 -0,5 0,6
24-30 Metallindustri 2009 -1,2 1,4
2010 -0,4 3,0
2011 -0,6 2,3
26-27 El- och elektronikindustri 2009 -2,5 2,9
2010 -1,5 7,0
2011 -0,9 5,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2009 -1,0 1,1
2010 -0,3 2,2
2011 -0,5 1,7
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/02/tlv_2013_02_2013-05-15_rev_001_sv.html