Finlands officiella statistik

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering ökar i budgeten för år 2020
20.2.2020
Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 68,6 miljoner euro från året innan. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2020 är i sin helhet 2 062,5 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas vara 0,83 procent.

Nästa offentliggörande:
20.8.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten. Dessutom granskas årsvisa förändringar i FoU-finansieringen. Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik. Materialet sammanställs i samarbete mellan ett nät av sakkunniga inom de olika förvaltningsområdena.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, högskolor, informationssamhälle, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, produktutveckling, statsekonomi, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De slutliga uppgifterna för år 2017 publiceras i augusti
4.7.2018
De slutliga uppgifterna för år 2017 i statistiken Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten publiceras 17.8.2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/index_sv.html