Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee vuoden 2021 talousarviossa verrattuna poikkeusvuoteen
25.2.2021
Tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat laskevat Tilastokeskuksen mukaan 681,7 miljoonaa euroa edellisvuoden poikkeuksellisen korkeasta tasosta. Vuoden 2021 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 2 416,8 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,99 prosenttia.

Kuvaus: Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tarkastelun kohteena ovat myös t&k-rahoituksessa eri vuosien välillä tapahtuneet muutokset. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja Eurostatin suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa. Aineisto kootaan hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen talous, julkiset menot, korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, valtiontalous, yliopistot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2017 lopulliset tiedot julkaistaan elokuussa
4.7.2018
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilaston vuoden 2017 lopulliset tiedot julkaistaan 17.8.2018.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/index.html