Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2021

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskar i budgeten för år 2021 jämfört med undantagsåret

Enligt Statistikcentralen minskar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 681,7 miljoner euro från den exceptionella höga nivån året innan. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2021 är i sin helhet 2 416,8 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas vara 0,99 procent.

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter organisation 2016–2021

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter organisation 2016–2021

Statliga anslag till forskning och utveckling 2021

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2020, mn €
FoU-finansiering totalt 2 416,8 100,0 -681,7
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 298,9 53,7 -38,9
Arbets- och näringsministeriet 876,3 36,3 -637,7
Jord- och skogsbruksministeriet 69,5 2,9 11,1
Social- och hälsovårdsministeriet 67,8 2,8 -15,8
Enligt organisation
Universiteten 724,0 30,0 33,6
Yrkeshögskolan 80,7 3,3 7,8
Business Finland 740,4 30,6 -647,1
Finlands Akademi 449,0 18,6 -75,8
Statens forskningsinstitut 211,3 8,7 1,0
Övrig FoU-finansiering 190,3 7,9 -1,2
Universitetssjukhus 21,0 0,9 0,0

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2021/tkker_2021_2021-02-25_tie_001_sv.html