Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2021

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee vuoden 2021 talousarviossa verrattuna poikkeusvuoteen

Tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat laskevat Tilastokeskuksen mukaan 681,7 miljoonaa euroa edellisvuoden poikkeuksellisen korkeasta tasosta. Vuoden 2021 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 2 416,8 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,99 prosenttia.

Kuvio 1. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2016–2021

Kuvio 1. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2016–2021

Suurimmat valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta saaneet organisaatiot ovat vuoden 2021 talousarviossa Business Finland ja yliopistot. Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoitus on vuoden 2021 talousarviossa 740,4 miljoonaa euroa sisältäen 200 miljoonaa euroa edellisvuodelta siirtyviä häiriörahoituksesta tulleita myöntövaltuuksia. Yliopistojen tutkimusmäärärahat ovat vuonna 2021 yhteensä 724,0 miljoonaa euroa, jotka kasvavat vuoden 2020 talousarviosta noin 34 miljoonaa euroa yliopistojen tutkimusosuuden noustessa. Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämismäärärahat taas laskevat noin 76 miljoonaa euroa vuodesta 2020 tutkimusmäärärahojen ollessa 449,0 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa. Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden tutkimusmäärärahat pysyvät vuoden 2021 talousarviossa edellisvuoden tasolla.

Hallinnonaloista eniten tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on vuoden 2021 talousarviossa 1 298,9 miljoonaa euroa. Laskua vuoden takaisen talousarvion määrärahoista on noin 39 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee vuoden 2021 talousarviossa lähes 640 miljoonaa euroa Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoituksen laskun takia.

Taulukko 1. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2021

  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2020, milj. €
T&k-rahoitus yhteensä 2 416,8 100,0 -681,7
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 298,9 53,7 -38,9
Työ- ja elinkeinoministeriö 876,3 36,3 -637,7
Maa- ja metsätalousministeriö 69,5 2,9 11,1
Sosiaali- ja terveysministeriö 67,8 2,8 -15,8
Organisaation mukaan
Yliopistot 724,0 30,0 33,6
Ammattikorkeakoulut 80,7 3,3 7,8
Business Finland 740,4 30,6 -647,1
Suomen Akatemia 449,0 18,6 -75,8
Valtion tutkimuslaitokset 211,3 8,7 1,0
Muu tutkimusrahoitus 190,3 7,9 -1,2
Yliopistolliset sairaalat 21,0 0,9 0,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2021/tkker_2021_2021-02-25_tie_001_fi.html