Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2020 ja 2021

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
  Milj. € / 2020 Milj. € / 2021 Muutos 2020-2021
/Milj. €
Muutos 2020-2021 Milj. € / %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 337,8 1 298,9 -38,9 -2,9
...Yliopistot 690,4 724,0 33,6 4,9
…Ammattikorkeakoulut 72,9 80,7 7,8 10,6
...Suomen Akatemia 524,8 449,0 -75,8 -14,4
...Muu OKM 49,7 45,2 -4,5 -9,0
Työ- ja elinkeinoministeriö 1 514,0 876,3 -637,7 -42,1
…Business Finland TEM 1 387,5 740,4 -647,1 -46,6
...Tutkimuslaitokset TEM 98,7 99,2 0,6 0,6
...Muu TEM 27,8 36,7 8,9 31,9
Sosiaali- ja terveysministeriö 83,6 67,8 -15,8 -18,9
...Tutkimuslaitokset STM 28,1 23,4 -4,6 -16,5
...Yliopistolliset sairaalat 21,0 21,0 0,0 0,0
...Muu STM 34,5 23,4 -11,2 -32,4
Maa- ja metsätalousministeriö 58,4 69,5 11,1 19,0
...Tutkimuslaitokset MMM 56,9 59,3 2,4 4,2
...Muu MMM 1,4 10,1 8,7 609,1
Puolustusministeriö 44,3 45,9 1,6 3,6
Liikenne- ja viestintäministeriö 15,1 14,5 -0,7 -4,4
...Tutkimuslaitos LVM 9,5 9,2 -0,3 -3,4
...Muu LVM 5,6 5,3 -0,4 -6,3
Ympäristöministeriö 18,3 18,6 0,3 1,5
...Tutkimuslaitos YM 10,0 13,0 3,0 29,4
...Muu YM 8,3 5,6 -2,7 -32,2
Ulkoministeriö 5,5 4,2 -1,3 -22,9
Valtiovarainministeriö 5,2 5,1 -0,2 -3,3
...Tutkimuslaitos VM 3,5 3,5 0,0 -0,6
...Muu VM 1,8 1,6 -0,2 -8,6
Eduskunta 3,8 3,9 0,1 2,9
Oikeusministeriö 1,1 1,1 0,0 0,0
Sisäministeriö 0,5 0,5 0,0 3,9
Valtioneuvoston kanslia 10,9 10,6 -0,3 -3,0
YHTEENSÄ 3 098,5 2 416,8 -681,7 -22,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2021, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2020 ja 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2021/tkker_2021_2021-02-25_tau_003_fi.html