Publicerad: 20.2.2020

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering ökar i budgeten för år 2020

Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 68,6 miljoner euro från året innan. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2020 är i sin helhet 2 062,5 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas vara 0,83 procent.

Statens forsknings och utvecklingsfinansiering efter organisation 2012-2020

Statens forsknings och utvecklingsfinansiering efter organisation 2012-2020

Statliga anslag till forskning och utveckling 2020

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2019, mn € * Reell förändring från 2019, % *
FoU-finansiering totalt 2 062,5 100,0 68,6 0,7
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 236,6 60,0 30,5 -0,2
Arbets- och näringsministeriet 588,2 28,5 24,5 1,6
Jord- och skogsbruksministeriet 57,8 2,8 3,0 2,7
Social- och hälsovårdsministeriet 75,1 3,6 4,0 2,8
Enligt organisation
Universiteten 690,4 33,5 59,9 6,6
Yrkeshögskolan 72,9 3,5 5,3 5,0
Business Finland 477,5 23,2 26,3 3,0
Finlands Akademi 423,6 20,5 -46,5 -12,3
Statens forskningsinstitut 193,8 9,4 10,3 2,8
Övrig FoU-finansiering 179,3 8,7 12,0 4,4
Universitetssjukhus 25,0 1,2 1,2 2,3

* Uppgifterna för år 2019 är delvis uppdaterade


Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tie_001_sv.html