Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2020

Tutkimuslaitos Budjettirahoitus (milj. €) Ulkopuolinen rahoitus yhteensä (milj. €) Ulkopuolisen rahoitus osuus, % EU-rahoitus (milj. €) T&k-rahoitus yhteensä (milj. €)
 
Ulkopoliittinen instituutti 3,6 0,8 17,5 0,1 4,4
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,5 1,4 29,4 0,1 4,9
Luonnonvarakeskus 51,5 36,5 41,5 5,9 88,0
Ruokavirasto 0,5 0,6 53,8 0,2 1,1
Maanmittauslaitos 4,4 4,5 50,6 0,6 9,0
Ilmatieteen laitos 9,5 15,0 61,2 5,7 24,5
Geologian tutkimuskeskus 7,2 3,7 33,9 1,6 10,9
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 80,0 163,4 67,1 37,6 243,4
Säteilyturvakeskus 1,3 0,1 6,3 0,0 1,4
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 12,3 14,8 54,6 3,6 27,0
Työterveyslaitos 10,0 6,5 39,4 3,0 16,5
Suomen ympäristökeskus 10,0 22,7 69,5 5,5 32,7
YHTEENSÄ 193,8 269,9 58,2 64,0 463,7

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020, Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tau_005_fi.html