Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2019 ja 2020

Tutkimuslaitos T&k-rahoitus
Milj. € / 2019 Milj. € /2020 Muutos 2019-2020/Milj. € Muutos 2019-2020/Nim. % Muutos 2019-2020 /Reaal. %
Ulkopoliittinen instituutti 3,5 3,6 0,0 1,4 -1,3
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,2 3,5 0,3 9,5 6,6
Luonnonvarakeskus 48,0 51,5 3,5 7,3 4,5
Ruokavirasto 0,6 0,5 -0,1 -18,3 -20,5
Maanmittauslaitos 4,3 4,4 0,1 3,0 0,3
Ilmatieteen laitos 9,3 9,5 0,2 1,9 -0,8
Geologian tutkimuskeskus 9,9 7,2 -2,7 -27,3 -29,2
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 78,0 80,0 2,0 2,6 -0,1
Säteilyturvakeskus 1,0 1,3 0,3 31,7 28,2
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13,6 12,3 -1,4 -10,0 -12,4
Työterveyslaitos 8,0 10,0 2,0 25,0 21,7
Suomen ympäristökeskus 4,0 10,0 6,0 148,5 142,0
YHTEENSÄ 183,5 193,8 10,3 5,6 2,8

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020, Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2019 ja 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tau_004_fi.html