Liitetaulukko 1. Valtion kokonaismenojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kehitys vuosina 2010-2020

Vuosi 1) Valtion menot (milj. €) Valtion menot ilman valtionvelan kustannuksia (milj. €) T&k-rahoitus (milj. €) T&k-rahoituksen osuus valtion menoista ilman valtionvelan kustannuksia, % Valtion menot, reaalimuutos, % Valtion menot ilman velkaa, reaalimuutos, % T&k-rahoitus, reaalimuutos, %
 
2010 49 880,0 48 013,0 2 065,3 4,3 6,4 6,6 7,1
2011 50 382,0 48 475,0 2 071,7 4,3 -1,5 -1,5 -2,7
2012 53 446,0 51 582,0 2 064,2 4,0 2,7 3,0 -3,6
2013 54 587,0 52 850,0 2 017,9 3,8 0,1 0,5 -4,2
2014 54 234,0 52 521,0 2 001,6 3,8 -1,9 -1,9 -2,7
2015 53 700,0 52 170,0 2 001,6 3,8 -1,4 -1,1 -1,0
2016 54 419,0 52 898,0 1 836,4 3,5 1,3 1,4 -7,9
2017 55 042,0 53 711,0 1 885,9 3,5 1,6 2,0 2,6
2018 55 242,0 54 092,0 1 951,0 3,5 -0,6 -0,3 2,2
2019 55 495,0 54 315,0 1 993,9 3,7 -0,4 -0,5 0,3
2020 57 552,0 56 679,0 2 062,5 3,6 2,0 2,6 0,7
1) 2010-2018: talousarvio + lisätalousarviot, 2019-2020 talousarvioesitys

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020, Liitetaulukko 1. Valtion kokonaismenojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kehitys vuosina 2010-2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tau_001_fi.html