Liitetaulukko 1. Valtion kokonaismenojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kehitys vuosina 2010-2018 1)

Vuosi    Valtion menot (milj. €) Valtion menot ilman valtionvelan kustannuksia (milj. €) T&k-rahoitus
(milj. €)
T&k-rahoituksen osuus valtion menoista, % 2) Valtion menot, reaalimuutos, % Valtion menot ilman velkaa, reaalimuutos, % T&k-rahoitus, reaalimuutos, %
2010 49 880,0 48 013,0 2 065,3 4,3 6,4 6,6 7,1
2011 50 382,0 48 475,0 2 071,7 4,3 -1,5 -1,5 -2,7
2012 53 446,0 51 582,0 2 064,2 4,0 2,7 3,0 -3,6
2013 54 587,0 52 850,0 2 017,9 3,8 0,1 0,5 -4,2
2014 54 234,0 52 520,7 2 001,6 3,8 -1,9 -1,9 -2,7
2015 53 700,0 52 169,9 2 001,6 3,8 -1,4 -1,1 -1,0
2016 54 419,0 52 898,0 1 836,4 3,5 1,2 1,2 -8,3
2017 55 236,0 53 929,0 1 797,5 3,3 1,1 1,5 -1,5
2018 55 675,0 54 443,0 1 883,2 3,5 0,0 0,2 3,3
1) 2010-2016: talousarvio + lisätalousarviot, 2017-2018 talousarvioesitys
2) osuus valtion menoista ilman valtionvelan kustannuksia

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 22.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2018, Liitetaulukko 1. Valtion kokonaismenojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kehitys vuosina 2010-2018 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/tkker_2018_2018-02-22_tau_001_fi.html