Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.2.2009

Valtio rahoittaa t&k-toimintaa 1,9 miljardilla eurolla vuonna 2009

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaissumma nousee valtion vuoden 2009 talousarviossa 1,9 miljardiin euroon. T&k-rahoitus kasvaa edellisvuodesta 102 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa lähes 6 prosentin nimellismuutosta. Reaalikasvua tulee arviolta 2 prosenttia. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan osoitettujen varojen osuus valtion kokonaismenoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on edellisvuoden tavoin 4,4 prosenttia. Julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta nousee 1,02 prosenttiin.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta 82 prosenttia kohdistuu opetusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille. Opetusministeriön t&k-rahoitus nousee vuonna 2009 noin 60 miljoonalla eurolla lähes 840 miljoonaan euroon. Työ- ja elinkeinoministeriön jakamaan rahoitukseen tulee 50 miljoonan euron lisäys. Tekesin t&k-rahoitus kasvaa miltei yhtä paljon kuin edustamansa hallinnonalan kokonaisuudessaan. T&k-toimintaa merkittävässä määrin harjoittavista hallinnonaloista maa- ja metsätalousministeriössä t&k-rahoitus kasvaa vajaa 6 miljoonaa euroa, sosiaali- ja terveysministeriössä sen sijaan pysyy likimain entisellään.

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, suurimman rahoittajaorganisaation, t&k-rahoitus nousee 575 miljoonaan euroon. Sen osuus julkisesta tutkimusrahoituksesta on 30 prosenttia. Suomen Akatemian, toisen kilpailtua rahaa jakavan organisaation, osuus on 16 prosenttia ja rahoitus yhteensä 309 miljoonaa euroa. Yliopistojen tutkimusrahoitusta tilastoidaan vuodelle 2009 kaikkiaan 490 miljoonaa euroa, mikä on 38 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Myös valtion tutkimuslaitosten t&k-toiminnan budjettirahoitus kasvaa yli 17 miljoonaa euroa. Yliopistollisten keskussairaaloiden tutkimusrahoitus sekä muun, esim. ministeriöissä ja keskusvirastoissa tehtävän t&k:n rahoitus vähenee.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2009

  T&k-rahoitus milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Nimellismuutos vuodesta 2008, % Reaalimuutos vuodesta 2008, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 899,7 5,7 2,0
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetusministeriö 837,3 44,1 7,6 3,8
Työ- ja elinkeinoministeriö 723,5 38,1 7,4 3,7
Sosiaali- ja terveysministeriö 121,1 6,4 –0,5 –3,9
Maa- ja metsätalousministeriö 101,7 5,4 5,9 2,3
Organisaation mukaan
Yliopistot 490,0 25,8 8,4 4,6
Yliopistolliset keskussairaalat 40,0 2,1 –17,9 –20,8
Suomen Akatemia 309,0 16,3 4,2 0,6
TEKES 574,9 30,3 9,2 5,4
Valtion tutkimuslaitokset 299,0 15,7 6,2 2,5
Muu tutkimusrahoitus 186,7 9,8 –3,0 –6,4

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (484,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2009/tkker_2009_2009-02-19_tie_001_fi.html