Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Inkomstfördelningsstatistik 2017, inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper

2017
inkomst, boende och boendeutgifter
Offentliggöranden