Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.12.2017

Bostadshushållens inkomster har ökat mest i Helsingfors under de senaste åren

År 2016 var medianinkomsten för bostadshushållen i hela landet reellt 1,1 procent högre än två år tidigare, då bostadshushållens inkomstutveckling började gå i en positiv riktning efter flera år av nolltillväxt. Av de största städerna har inkomsterna bland bostadshushållen i Helsingfors ökat mest. Medianinkomsten för dessa bostadshushåll var i fjol 2,7 procent högre än år 2014. Hos bostadshushåll i Åbo ökade inkomsterna under samma period med 1,9 procent, i Lahtis och Salo ett par tiondelar mindre. Uppgifterna baserar sig på de regionala uppgifterna i Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelningen.

Förändringar i bostadshushållens reella inkomster (%) åren 2014–2016, de tjugo största kommunerna efter invånarantal

Förändringar i bostadshushållens reella inkomster (%) åren 2014–2016, de tjugo största kommunerna efter invånarantal
Inkomstbegrepp disponibel penninginkomst per bostadshushåll, median

Bland de största städerna var inkomstutvecklingen svagast i Villmanstrand, Björneborg, Kouvola och Vasa där bostadshushållens inkomster under de senaste åren minskat med några tiondels procent.

År 2016 var medianen för bostadshushållens disponibla penninginkomster 31 820 euro i hela landet. När det gäller kommunerna som är största sett till folkmängd var inkomsterna i bostadshushållen i Esbo de klart högsta, 41 650 euro. I Vanda var bostadshushållens medianinkomst i fjol 35 890 euro. I landets största kommun, Helsingfors, var bostadshushållens inkomst 32 720 euro.

När man beaktar alla kommuner hade bostadshushållen i Grankulla de överlägset högsta inkomsterna. Medianinkomsten där var i fjol 58 820 euro. Utöver i Grankulla hade bara bostadshushållen i Jomala på Åland en inkomstnivå som översteg 50 000 euro (50 210 €). Bostadshushållen med de allra lägsta inkomsterna fanns i Rääkkylä i Norra Karelen och i Rautavaara i Norra Savolax. Bostadshushållens medianinkomst där var mindre än 25 000 euro i fjol. Uppgifter om inkomsterna i alla kommuner med olika begrepp finns i databastabellerna till totalstatistiken över inkomstfördelningen.

Ökningen av finländska hushålls realinkomster avtog år 2016

Under början av 2010-talet har finländska hushålls inkomstutveckling varit svag under en lång tid, under några år t.o.m. minskade den disponibla penninginkomsten reellt sett. År 2015 vände bostadshushållens inkomstutveckling för första gången på länge och blev klart positiv, men år 2016 avtog dock ökningen av realinkomsterna. Mätt med både medel- och medianinkomst ökade bostadshushållens realinkomster i fjol med något under en halv procent, medan ökningen året innan var kring en procent för båda mätare.

Årsförändringar i bostadshushållens realinkomster 1995–2016

Årsförändringar i bostadshushållens realinkomster 1995–2016
Inkomstförändringarna åren 1995–2000, 2000–2005 och 2005–2010 är genomsnittliga årsförändringar för dessa perioder.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstutvecklingen efter område 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2016/02/tjkt_2016_02_2017-12-20_tie_002_sv.html