Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Totalstatistik över inkomstfördelning 2016, Inkomstskillnader

2016
Inkomstskillnader
Offentliggöranden