Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2015

Inkomstskillnaderna minskade något år 2014

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning minskade inkomstskillnaderna något år 2014 jämfört med året innan. Minskningen berodde på att medel- och höginkomsttagarnas inkomster minskade och låginkomsttagarnas inkomster ökade något. Inkomstnivån hos decilen med de högsta inkomsterna minskade reellt med en procent från år 2013 till år 2014. Inkomstnivån hos decilen med de lägsta inkomsterna steg med 0,3 procent. Realinkomsterna hos hela befolkningen minskade med 0,4 procent.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2013 till år 2014

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2013 till år 2014
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, var år 2014 0,2 procentenheter mindre än året innan och fick värdet 27,0. Gini-koefficienten var som högst år 2007 och jämfört med år 2007 var den mer än 2 procentenheter mindre år 2014. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5 procentenheter, vilket till stor del beror på att inkomstskillnaderna ökade snabbt i slutet av 1990-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster, och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2014, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2014, Gini-index (%)
Personer som hör till bostadsbefolkningen, bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet. Uppgifterna för åren 1995–2009 och 2010–2014 är inte helt jämförbara. Statistikens inkomstbegrepp kompletterades år 2010, vilket sänkte Gini-koefficienten med 0,3 procentenheter.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstskillnader 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2014/02/tjkt_2014_02_2015-12-18_tie_002_sv.html