Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2014

Inkomstskillnaderna ökade år 2013

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning ökade inkomstskillnaderna år 2013 jämfört med året innan. Detta berodde på att höginkomsttagarnas inkomster ökade snabbare än övriga inkomsttagares. Realinkomsterna hos decilen med de högsta inkomsterna steg med 2,6 procent och hos decilen med de lägsta inkomsterna med 0,3 procent från år 2012 till år 2013. Inkomstutvecklingen i övriga inkomstdeciler var klart svagare.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2012 till år 2013

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2012 till år 2013
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Förändringarna har beräknats på basis av medeltalet. Inkomstbegrepp: bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, låg på ungefär samma nivå som för tio år sedan. Den ökade år 2013 med 0,4 procentenheter från året innan och fick värdet 27,6. Detta berodde på ökningen av försäljningsvinster bland höginkomsttagarna. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat betydligt, dvs. med omkring 5,4 procentenheter, vilket till stor del beror på att inkomstskillnaderna ökade i slutet av 1990-talet. Inkomstskillnaderna har varit som störst år 2007 och jämfört med det året var 2013 års Gini-koefficient 1,9 procentenheter lägre. Gini-koefficienten antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster, och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2013, Gini-index (%).

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2013, Gini-index (%).
Personer som hör till bostadsbefolkningen, bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstskillnader 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2013/02/tjkt_2013_02_2014-12-18_tie_002_sv.html