Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2013

Inkomstskillnaderna minskade år 2012

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning minskade inkomstskillnaderna år 2012 jämfört med året innan. Minskningen av skillnaderna berodde på att höginkomsttagarnas inkomster minskade och låginkomsttagarnas inkomster ökade. Realinkomsten hos tiondelen av befolkningen med de högsta inkomsterna minskade med 5,9 procent från år 2011 till år 2012. Detta berodde på minskade försäljningsvinster och dividendinkomster. Inkomstnivån hos tiondelen med de lägsta inkomsterna ökade reellt med 2,6 procent år 2012 från året innan. Till detta bidrog nivåförhöjningar av sociala förmåner och förändringar i beskattningen.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2011 till år 2012

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2011 till år 2012
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Förändringarna har beräknats på basis av medeltalet per person. Inkomstbegrepp: bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet.

Gini-indexet, som beskriver relativa inkomstskillnader, låg på ungefär samma nivå som för tio år sedan. Indexet sjönk med 1,3 procentenheter från år 2011 till år 2012 och fick värdet 27,2. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat betydligt, dvs. med omkring 5 procentenheter. Detta beror till största del på att inkomstskillnaderna ökade i slutet av 1990-talet. Mätt med Gini-koefficienten var inkomstskillnaderna som störst år 2007. Jämfört med nämnda år var Gini-koefficienten för år 2012 2,3 procentenheter lägre. Gini-indexet antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster, och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju lägre Gini-koefficienten är, desto mindre är inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2012, Gini-index (%).

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2012, Gini-index (%).
Personer som hör till bostadsbefolkningen, bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 09 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstutvecklingen efter område 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2012/02/tjkt_2012_02_2013-12-18_tie_002_sv.html