Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 14.12.2012

Tuloerot kasvussa myös vuonna 2011

Katsausta 5. korjattu 19.12.2012. Korjaukset merkitty punaisella.

Tuloerot jatkoivat lievää kasvuaan vuonna 2011, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston tiedoista. Tuloeroja kuvaavan Gini-kertoimen arvo oli 28,5, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2009. Pienituloisimmassa kymmenyksessä väestöä reaalitulot kasvoivat pari prosentin kymmenystä. Suurituloisimmassa kymmenesosassa väestöä tulojen kasvu oli 2,2 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvassa hyvätuloisimmassa prosentissa väestöä tulojen vuosikasvu oli 7 prosenttia vuonna 2011.

Asuntoväestön reaalitulokehitys vuosina 1995–2011, 1995=100. Tulokäsite asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo.

Asuntoväestön reaalitulokehitys vuosina 1995–2011, 1995=100. Tulokäsite asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo.

Koko väestössä keskimääräinen tulojen vuosikasvu oli keskiarvolla mitattuna 0,7 ja mediaanilla mitattuna 0,2 prosenttia. Hyvätuloisimpien tuloja ja samalla tuloeroja kasvattivat tälläkin kertaa pääasiassa osinkotulot ja myyntivoitot.

Suurituloisimmat asuntokunnat Kauniaisissa, pienituloisimmat Rääkkylässä

Asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot olivat vuonna 2011 keskimäärin 37 320 euroa. Keskivertoasuntokuntien tuloja paremmin kuvaavan mediaanitulon mukaan asuntokuntien käytettävissä oleva tulo oli 29 820 euroa. Kunnista Kauniaisten asuntokunnilla mediaanitulo oli selvästi korkein, 57 480 euroa. Vastaava tulo ahvenanmaalaisten Lemlandin asuntokunnilla oli 48 800 euroa ja Jomalan asuntokunnilla 46 830 euroa. Pienituloisimmat asuntokunnat löytyvät itäsuomalaisista Rääkkylän, Rautavaaran ja Lieksan kunnista. Rääkkylän asuntokuntien mediaanitulo oli 22 620 euroa. Rautavaaralla asuntokuntien mediaanitulo oli 23 110 euroa ja Lieksassa 23 150 euroa.

Väestöltään suurimmassa kunnassa Helsingissä asuntokuntien mediaanitulo oli 29 760 euroa vuonna 2011. Espoossa vastaava tulo oli 39 860 euroa, Tampereella 26 110 euroa ja Vantaalla 34 060 euroa. Turun asuntokuntien mediaanitulo oli 24 780 euroa, Oulussa 27 290 euroa ja Jyväskylässä 27 150 euroa vuonna 2011.

Kunnittaisia tulotasoeroja selittävät jossain määrin asuntokuntien kokoerot. Esimerkiksi Kauniaisissa asuntokuntien keskikoko oli 2,5 henkilöä, kun se Helsingissä oli 1,9 ja Turussa 1,8 henkilöä. Koko maassa asuntokuntien keskikoko oli 2,1 henkilöä vuonna 2011.

Asuntokuntien tulot vuonna 2011, kymmenen suuri- ja pienituloisinta kuntaa. Tulokäsite asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo, mediaani.

Asuntokuntien tulot vuonna 2011, kymmenen suuri- ja pienituloisinta kuntaa. Tulokäsite asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo, mediaani.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta

Julkaisu pdf-muodossa (343,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2011/tjkt_2011_2012-12-14_tie_001_fi.html