Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

5. Pienituloisilla tuloliikkuvuus suurempaa kuin suurituloisilla

Korjaus 19.12.2012: Korjaukset merkitty punaisella. (Alkuperäinen julkistus 14.12.2012.)

Tarkastellaan seuraavaksi väestön tuloliikkuvuutta tulokymmenysten välillä vuosina 1995 ja 2011. Mukana tarkastelussa ovat ne 4 153 635 henkilöä, jotka ovat olleet tulonjaon kokonaistilaston aineistoissa sekä vuonna 1995 että 2011. Taulukossa 3 on esitetty tulokymmenysten siirtymämatriisi vuosien 1995 ja 2011 välillä. Vuosi 1995 on ensimmäinen ajankohta, jolta tulonjaon kokonaistilaston tietoja on saatavissa.

Taulukosta 3 ja kuviosta 10 voi helposti havaita, että suurituloiset pysyvät selvästi yleisemmin paikoillaan tulojakaumassa kuin pieniituloiset . Pienituloisimmassa tulokymmenyksessä vuonna 1995 olleista henkilöistä 23,5 prosenttia eli lähes joka neljäs henkilö sijoittui pienituloisimpaan tulokymmenykseen myös 16 vuotta myöhemmin vuonna 2011. Pienituloisimmassa tulokymmenyksessä vuonna 1995 olleesta vain runsas 6 prosenttia oli kohonnut kuudessatoista vuodessa suurituloisimpaan tulokymmenykseen.

Talukosta 3 voidaan havaita myös se, että kolmannes (33,3 %) vuonna 1995 suurituloisimmassa tulokymmenyksessä olleista sijoittui samaan tulokymmenykseen myös vuonna 2011. Tämä merkitsee sitä, että tuloliikkuvuus on hyvätuloisimmilla selvästi vähäisempää kuin pienituloisimmilla.

Taulukko 3. Suhteellinen siirtymämatriisi 1995–2011 tulokymmenysten välillä

Tulokymmenys 1995 Tulokymmenys 2011
  I II III IV V VI VII7 VIII IX X Yhteensä
I 23,4 14,9 9,7 8,4 8,1 7,7 7,4 7,2 6,8 6,3 100,0
II 16,9 20,5 12,0 9,6 9,0 8,1 7,3 6,8 5,7 4,1 100,0
III 12,4 16,6 14,2 10,7 9,8 9,3 8,5 7,7 6,4 4,3 100,0
IV 9,9 12,0 14,6 11,5 10,6 10,1 9,5 9,0 7,6 5,0 100,0
V 8,0 9,9 11,7 12,7 11,1 10,9 10,5 10,2 9,0 5,9 100,0
VI 6,8 8,2 10,3 11,3 11,7 11,2 11,3 11,2 10,8 7,1 100,0
VII 6,0 6,7 9,1 10,4 11,1 11,6 11,7 12,2 12,3 8,9 100,0
VIII 5,3 5,3 7,7 9,7 10,4 11,1 12,0 12,7 13,9 11,9 100,0
IX 4,6 4,2 5,8 8,3 9,7 10,5 11,6 13,0 15,1 17,1 100,0
X 4,0 3,2 3,9 4,7 6,1 7,7 9,4 11,7 16,1 33,3 100,0

Kuvio 10. Vuonna 1995 pieni- ja suurituloisimpaan tulokymmenykseen kuuluneen henkilön tulokymmenys vuonna 2011.

Kuvio 10. Vuonna 1995 pieni- ja suurituloisimpaan tulokymmenykseen kuuluneen henkilön tulokymmenys vuonna 2011.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta


Päivitetty 14.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2011, 5. Pienituloisilla tuloliikkuvuus suurempaa kuin suurituloisilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2011/tjkt_2011_2012-12-14_kat_005_fi.html