Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.2.2006

Medelinkomsttagarnas inkomstutveckling jämngod i landskapen år 2004

Hushållens genomsnittliga disponibla inkomster i pengar var år 2004 reellt 4,5 procent högre än året innan. Enligt medianinkomsten, som bättre beskriver medelinkomsttagarnas inkomster, var hushållens inkomstökning också god, dvs. 3,5 procent. De åländska hushållens genomsnittliga inkomster ökade med närmare 7 procent, men mätt med medianinkomster var inkomstökningen drygt 2,5 procent. Detta innebär att inkomstutvecklingen hos åländska hushåll med goda inkomster var mycket bättre än hos andra hushåll i landskapet år 2004. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning 2004.

Realinkomsterna hos hushållen i Nyland och Östra Nyland ökade enligt genomsnittet med omkring 5 procent. Enligt medianinkomsterna var inkomstökningen 1-1,5 procentenheter mindre. Mätt med genomsnittet var inkomstutvecklingen svagast hos hushållen i Kajanaland. Deras inkomster var år 2004 reellt 3,5 procent högre än året innan. Enligt medianinkomsten ökade inkomsterna hos invånarna i Kajanaland lika mycket. Därmed avvek inte inkomstutvecklingen hos medelinkomsttagarna i Kajanaland från inkomstutvecklingen i andra landskap.

Mest steg medianinkomsterna år 2004 i hushållen i Södra och Mellersta Österbotten samt Östra Nyland, dvs. med 4 procent. Vid granskning av de relativa förändringarna i inkomsterna är det bra att komma ihåg att hushållens inkomstnivåer varierar mycket efter landskap. Åländska och nyländska hushåll har klart de högsta inkomsterna, hushållen i Östra och Norra Finland har de lägsta.

Reella förändringar i hushållens inkomster (%) efter landskap åren 2003-2004.

Inkomstbegrepp: disponibla inkomster i pengar efter konsumtionsenhet (reviderad OECD) och hushåll.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: I översikten i anknytning till offentliggörandet finns ytterligare information om hushållens inkomster och inkomstskillnader efter landskap åren 1995-2004. Översikten finns bara på finska.

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2004/tjkt_2004_2006-02-28_tie_001_sv.html