Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Kotitalouksien väliset tuloerot Gini-kertoimella mitattuna maakunnittain vuosina 1995-2004

Maakunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Uusimaa 24,5 24,7 26,4 27,8 30,7 33,0 30,1 29,7 30,1 31,6
Varsinais-Suomi 22,1 22,7 23,9 25,1 26,8 27,5 26,3 26,7 27,1 28,2
Satakunta 21,3 21,5 22,9 23,5 24,4 25,0 24,6 24,7 25,4 26,3
Kanta-Häme 21,0 21,2 22,4 22,8 24,3 24,5 23,9 23,9 24,4 25,2
Pirkanmaa 21,6 22,1 23,3 24,0 25,7 26,3 26,1 25,6 26,2 26,8
Päijät-Häme 22,5 22,3 23,9 24,5 25,4 25,9 25,4 25,4 25,9 26,6
Kymenlaakso 20,6 21,0 22,0 22,7 23,8 24,2 24,2 24,0 24,5 25,7
Etelä-Karjala 20,8 21,0 22,3 22,9 24,1 24,5 23,9 24,1 24,5 25,4
Etelä-Savo 21,6 21,7 22,9 23,4 24,0 24,5 24,6 24,2 24,8 26,0
Pohjois-Savo 21,2 21,5 22,8 23,3 23,9 24,9 24,5 24,6 25,5 26,7
Pohjois-Karjala 21,1 21,4 22,7 23,6 24,4 25,3 24,9 25,0 25,6 26,5
Keski-Suomi 21,2 21,5 22,7 23,9 24,5 25,2 24,6 24,7 25,2 26,5
Etelä-Pohjanmaa 20,9 20,9 21,9 22,8 23,5 24,2 23,6 26,1 24,5 25,3
Pohjanmaa 20,5 21,1 22,0 22,5 23,6 24,8 23,9 24,3 24,6 25,4
Keski-Pohjanmaa 19,2 19,9 21,0 21,2 22,1 22,5 22,4 22,8 23,4 24,2
Pohjois-Pohjanmaa 19,8 21,0 21,8 23,4 24,6 27,5 25,3 24,6 25,0 26,3
Kainuu 19,2 20,1 21,0 21,6 22,3 23,2 22,8 22,9 23,8 24,3
Lappi 19,5 20,0 21,0 21,6 23,1 23,3 23,2 23,2 23,9 24,9
Itä-Uusimaa 22,9 23,0 24,2 25,5 26,6 28,2 27,7 27,2 27,9 29,3
Ahvenanmaa 26,7 24,1 26,4 27,1 29,4 29,5 27,4 27,9 28,2 31,5
Koko maa 22,3 22,7 24,1 25,2 27,0 28,4 27,0 26,9 27,3 28,4
Gini-kerroin laskettu käytettävissä olevista rahatuloista. Gini-kerroin kuvaa tulomuuttujan jakautumisen (epä)tasaisuutta. Se on yleisesti käytetty eriarvoisuuden indikaattori, missä tulojen hajonnan laajuutta kuvataan yhdellä lukuarvolla. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Tulonjakotilastoissa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna).

Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2004, Kotitalouksien väliset tuloerot Gini-kertoimella mitattuna maakunnittain vuosina 1995-2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2004/tjkt_2004_2006-02-28_tau_003.html