Tabellbilaga 6. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008-2017, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 21 432 22 555 25 153 24 357 26 941 27 400 25 878 24 299 25 525 25 281
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 383 17 162 19 102 16 588 19 054 20 558 19 157 17 770 19 091 18 435
A 02 Skogsbruk 5 049 5 393 6 051 7 769 7 887 6 842 6 721 6 529 6 434 6 846
B Utvinning av mineral 1 686 1 753 1 743 1 621 1 798 1 723 1 623 1 500 1 343 1 477
C Tillverkning 34 672 27 824 32 669 32 668 26 417 27 510 28 095 27 468 28 551 29 336
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 279 250 267 272 244 231 232 178 177 230
C 16, 17 Skogsindustri 25 532 20 020 23 843 23 551 23 323 24 102 24 645 24 269 25 260 26 180
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 1 589 1 504 1 468 1 511 1 348 1 334 1 276 1 215 1 107 1 084
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 753 5 658 6 662 6 897 1 136 1 482 1 601 1 490 1 676 1 516
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 519 392 429 437 366 361 341 316 331 326
D Energiförsörjning 16 309 16 193 19 183 18 030 18 229 17 670 18 266 18 286 20 658 20 886
E Vatten- och avfallshantering 1 532 1 426 1 120 914 886 1 053 788 499 485 472
F Byggverksamhet 8 881 8 373 8 504 7 939 8 216 8 102 7 305 6 459 5 993 6 290
G Handel 980 661 1 093 765 827 558 504 160 167 161
H Transport och magasinering 23 155 22 619 22 523 22 110 21 953 21 138 19 890 18 963 20 123 19 299
H 49 Landtransport 7 178 6 823 6 314 5 960 6 048 5 078 4 617 4 327 4 164 3 673
H 50 Sjötransport 6 973 8 405 9 562 9 271 10 009 9 617 8 864 8 681 10 373 10 206
H 51 Lufttransport 7 062 6 139 5 859 6 278 5 260 5 737 5 855 5 455 5 091 4 933
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 1 942 1 252 788 601 636 706 554 500 495 487
L Fastighetsverksamhet 828 680 1 076 542 479 421 422 537 541 537
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 39 799 31 748 29 056 26 518 25 477 25 617 22 104 21 738 21 540 20 260
Hushåller 270 036 266 234 270 956 239 627 240 499 224 902 225 108 213 409 215 580 207 161
TOTALT 419 310 400 066 413 076 375 091 371 722 356 094 349 983 333 318 340 506 331 160

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2017, Tabellbilaga 6. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008-2017, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_006_sv.html