Tabellbilaga 7. Partikelutsläpp (PM 10) efter näringsgren 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 340 4 138 3 850 3 942 3 939 4 107 4 039 3 726 3 732
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 4 176 3 988 3 693 3 770 3 780 3 970 3 916 3 620 3 633
A 02 Skogsbruk 164 150 157 172 159 137 123 106 99
B Utvinning av mineral 1 446 2 459 2 152 2 045 1 292 3 273 2 966 2 037 1 959
C Tillverkning 6 887 5 110 6 168 5 302 4 488 4 096 4 203 4 293 4 549
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 522 639 494 585 470 439 449 447 422
C 16, 17 Skogsindustri 3 216 2 161 2 843 2 468 2 689 2 376 2 430 2 688 2 541
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 462 504 510 440 575 676 633 630 623
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 2 223 1 492 1 994 1 553 526 376 452 336 514
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 464 314 327 256 228 229 239 192 449
D Energiförsörjning 2 265 1 879 2 224 1 990 1 743 1 645 1 459 1 338 1 421
E Vatten- och avfallshantering 108 123 107 100 100 126 104 81 76
F Byggverksamhet 1 362 1 248 1 417 1 337 1 210 637 562 528 521
G Handel 46 40 84 61 66 61 76 69 66
H Transport och magasinering 6 923 6 126 5 737 5 899 5 580 4 627 4 414 3 776 3 503
H 49 Landtransport 3 513 2 892 2 380 2 657 2 625 2 082 2 183 2 036 1 907
H 50 Sjötransport 2 299 2 273 2 310 2 096 2 051 1 925 1 569 1 066 945
H 51 Lufttransport 259 267 245 281 262 329 322 312 281
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 852 694 802 865 642 291 340 362 370
L Fastighetsverksamhet 70 67 82 52 47 36 33 31 31
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 584 1 669 1 924 1 883 1 885 1 745 1 700 1 593 1 743
Hushåller 16 441 17 284 18 904 15 754 16 658 15 436 15 404 15 052 16 034
TOTALT 41 472 40 143 42 649 38 365 37 008 35 789 34 960 32 524 33 635

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 7. Partikelutsläpp (PM 10) efter näringsgren 2008-2016, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_007_sv.html