Tabellbilaga 6. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 21 418 22 521 25 116 24 347 26 951 27 448 25 921 24 309 23 418
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 452 17 220 19 162 16 663 19 136 20 662 19 243 17 809 17 015
A 02 Skogsbruk 4 966 5 301 5 954 7 684 7 815 6 786 6 678 6 500 6 403
B Utvinning av mineral 1 600 1 622 1 641 1 672 1 674 1 677 1 571 1 542 1 569
C Tillverkning 34 679 27 827 32 669 32 670 26 423 27 503 28 088 27 436 28 517
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 279 250 267 272 244 231 232 178 177
C 16, 17 Skogsindustri 25 532 20 020 23 843 23 551 23 329 24 102 24 645 24 269 25 260
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 1 594 1 507 1 468 1 513 1 349 1 327 1 269 1 183 1 074
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 753 5 658 6 662 6 897 1 136 1 482 1 601 1 490 1 676
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 521 392 429 437 365 361 341 316 330
D Energiförsörjning 16 565 16 429 19 450 18 265 18 461 17 891 18 503 18 411 20 731
E Vatten- och avfallshantering 1 582 1 484 1 150 949 936 1 113 844 571 544
F Byggverksamhet 8 779 8 169 8 402 8 269 8 071 8 233 7 388 7 020 6 973
G Handel 1 007 679 1 114 785 856 597 552 483 484
H Transport och magasinering 24 543 23 741 23 654 23 227 23 027 22 275 20 990 19 408 20 466
H 49 Landtransport 8 436 7 839 7 397 7 258 7 503 6 593 6 083 5 488 5 231
H 50 Sjötransport 6 981 8 414 9 575 9 027 9 528 9 090 8 329 7 843 9 557
H 51 Lufttransport 7 142 6 212 5 886 6 332 5 346 5 869 6 009 5 596 5 173
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 1 984 1 276 796 610 650 723 569 481 505
L Fastighetsverksamhet 847 698 1 097 561 499 439 436 388 414
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 40 349 32 218 32 391 29 508 28 235 27 871 22 975 22 204 22 062
Hushåller 273 828 269 864 272 038 241 517 243 927 228 924 229 933 218 529 220 233
TOTALT 425 197 405 252 418 722 381 770 379 060 363 971 357 201 340 301 345 411

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 6. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008-2016, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_006_sv.html