Tabellbilaga 3. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 30 363 30 662 31 091 30 394 29 946 29 611 29 897 28 488 28 154
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 30 356 30 656 31 086 30 388 29 941 29 606 29 893 28 484 28 151
A 02 Skogsbruk 7 6 5 6 5 5 4 4 3
B Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Tillverkning 924 967 758 677 690 634 774 644 575
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 2 1 1 2 2 0 0 1 1
C 16, 17 Skogsindustri 83 158 218 115 32 54 23 18 50
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 207 488 269 265 338 320 415 404 298
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 393 196 131 96 156 84 126 73 115
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 239 124 139 199 162 176 210 148 111
D Energiförsörjning 3 8 4 1 4 4 16 11 10
E Vatten- och avfallshantering 138 147 148 150 133 135 133 110 101
F Byggverksamhet 63 70 77 66 56 59 49 43 40
G Handel 6 5 11 8 8 9 10 9 7
H Transport och magasinering 686 561 441 468 433 360 357 310 268
H 49 Landtransport 649 525 411 438 404 323 324 283 244
H 50 Sjötransport 4 5 5 6 5 5 5 4 4
H 51 Lufttransport 21 23 20 21 20 28 25 21 18
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 12 8 5 3 4 4 3 2 2
L Fastighetsverksamhet 9 9 8 6 5 4 3 3 3
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 142 149 172 154 129 131 108 92 83
Hushåller 2 006 2 099 2 204 1 913 1 952 1 851 1 810 1 761 1 798
TOTALT 34 340 34 677 34 914 33 837 33 356 32 798 33 157 31 471 31 039

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 3. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008-2016, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_003_sv.html