Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 305 850 8 258 003 8 430 665 8 201 530 8 202 922 8 291 866 8 167 945 8 096 359 8 142 082
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 999 288 7 974 064 8 129 550 7 888 473 7 887 005 7 965 048 7 849 286 7 782 367 7 812 406
A 02 Skogsbruk 306 562 283 939 301 115 313 057 315 917 326 818 318 659 313 992 329 676
B Utvinning av mineral 346 426 353 365 455 584 495 977 471 612 409 550 431 077 396 898 422 757
C Tillverkning 19 390 817 15 324 294 16 646 792 16 392 149 14 637 824 14 437 007 12 987 548 12 718 068 12 585 696
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 232 516 316 915 316 281 326 779 293 631 307 483 309 499 230 798 243 336
C 16, 17 Skogsindustri 4 258 145 3 515 166 3 986 507 3 685 826 3 275 169 3 257 304 3 186 043 3 161 057 3 114 560
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 309 416 5 305 871 4 674 412 4 720 777 4 434 749 4 562 890 4 427 176 4 331 994 3 909 147
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 480 451 4 744 691 5 993 349 5 921 964 5 103 574 4 787 405 3 618 175 3 571 327 3 728 983
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 110 289 1 441 651 1 676 243 1 736 803 1 530 701 1 521 925 1 446 655 1 422 892 1 589 670
D Energiförsörjning 21 406 503 22 623 074 28 067 715 21 844 226 18 072 250 19 438 726 18 211 778 15 331 598 17 269 384
E Vatten- och avfallshantering 3 177 053 3 129 561 3 131 531 3 018 074 3 027 089 2 961 871 2 820 716 2 720 560 2 602 415
F Byggverksamhet 1 236 615 1 329 448 1 525 834 1 410 414 1 370 026 1 499 153 1 257 209 1 268 009 1 451 345
G Handel 551 793 551 524 664 626 615 108 641 831 628 165 638 278 623 255 640 014
H Transport och magasinering 10 339 969 10 118 980 10 514 554 10 688 979 10 573 361 10 253 805 9 070 935 9 083 679 10 308 643
H 49 Landtransport 4 625 067 4 427 317 4 514 134 4 552 212 4 735 207 4 192 843 3 421 126 3 419 281 4 105 767
H 50 Sjötransport 2 627 576 2 952 237 3 298 035 3 017 804 3 092 845 2 874 106 2 498 611 2 397 510 2 983 481
H 51 Lufttransport 2 852 791 2 553 707 2 577 128 3 018 625 2 635 203 3 063 187 3 036 906 3 168 000 3 111 750
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 234 535 185 719 125 257 100 338 110 106 123 669 114 292 98 888 107 645
L Fastighets-
verksamhet
157 657 147 559 210 463 124 477 113 582 94 265 80 487 76 728 88 018
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 895 201 1 854 032 2 113 867 2 048 423 1 987 456 2 068 666 1 910 913 1 869 992 2 175 644
Hushåller 8 067 389 7 616 397 7 701 745 6 887 934 6 894 164 6 803 676 6 813 863 6 698 123 7 041 457
TOTALT 74 875 273 71 306 237 79 463 376 71 727 291 65 992 117 66 886 750 62 390 749 58 883 269 62 727 455

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2016, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_001_sv.html