Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.10.2017

Finländarnas luftutsläpp minskade år 2015

Korrigering 29.1.2018. Växthusutsläpp som angetts i CO2-ekvivalentton har korrigerats. Korrigeringarna beror på felaktiga koefficienter. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till 59 miljoner ton år 2015, vilket är omkring 6 procent mindre än år 2014. Också de utsläpp som inte hör till växthusgaser minskade jämfört med året innan. Bland annat utsläppen av småpartiklar sjönk med över 6 procent från året innan och uppgick i år till 31 tusen ton, medan svaveldioxidutsläppen sjönk med omkring 16 procent till något under 42 tusen ton. Bland näringsgrenarna var minskningen störst inom energiförsörjningen vars utsläpp av växthusgaser sjönk med något över 18 procent från året innan. Till följd av minskningen är energiförsörjningen till skillnad från tidigare år inte längre den största producenten av växthusgasutsläpp. År 2015 var tillverkningens andel av växthusgasutsläppen störst, 24 procent, energiförsörjningens andel 23 procent, transportens och magasineringens andel 16 procent och jordbrukets andel 13 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2014 och 2015, miljoner ton koldioxidekvivalenter (Korrigerad 29.1.2018)

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2014 och 2015, miljoner ton koldioxidekvivalenter (Korrigerad 29.1.2018)

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2015, ton

Korrigerad 29.1.2018. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar, < 10 m (PM 10) Kolmonoxid (CO) Ammoniak (NH3)
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 744 794 664 728 2 642 16 478 28 818
Skogsbruk 314 767 6 967 106 6 503 4
Utvinning av mineral 397 449 5 048 2 024 1 542 0 1)
Livsmedelsindustri 281 348 33 743 99 249 0
Skogsindustri 3 160 104 19 757 577 2 647 24 047 18
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 4 343 776 131 226 582 1 181 404
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 5 124 891 2 637 302 1 601 73
Övrig industri 1 465 298 84 706 184 316 148
Energiförsörjning 13 797 951 10 449 290 1 110 18 590 11
Vatten- och avfallshantering 2 505 249 335 402 94 581 112
Byggverksamhet 1 268 147 98 117 579 7 077 43
Handel 806 597 33 613 78 520 9
Landtransport 3 575 480 690 936 2 341 5 910 283
Sjötransport 2 399 997 182 524 1 071 8 141 4
Lufttransport 3 175 090 28 653 334 5 567 21
Stödtjänster till transport och postverksamhet 95 931 20 781 364 511 2
Fastighetsverksamhet 75 492 24 232 33 423 3
Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 724 471 294 844 929 22 430 92
Hushåller 6 779 766 5 821 661 15 663 219 031 1 765
TOTALT 59 036 598 38 666 685 31 182 340 698 31 810
1) Mindre än hälften av den använda enheten.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (309,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tie_001_sv.html