Tabellbilaga 7. Partikelutsläpp (PM 10) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 257 3 124 3 079 3 136 3 226 3 541 2 962
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 3 122 2 997 2 945 2 994 3 084 3 406 2 839
A 02 Skogsbruk 135 126 133 142 141 135 122
B Utvinning av mineral 1 451 2 420 2 147 2 040 1 309 3 015 2 960
C Tillverkning 4 618 2 588 3 846 4 080 3 889 3 542 3 732
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 121 46 102 192 132 97 109
C 16, 17 Skogsindustri 3 033 1 981 2 257 2 078 2 585 2 321 2 456
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 309 229 173 401 510 537 497
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 977 228 1 181 1 162 424 358 422
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 176 102 130 245 235 227 246
D Energiförsörjning 1 976 1 678 1 940 1 698 1 439 1 366 1 107
E Vatten- och avfallshantering 101 138 114 95 114 128 108
F Byggverksamhet 2 045 1 743 1 967 1 829 1 720 1 192 1 114
G Handel 68 63 136 98 108 87 66
H Transport och magasinering 7 435 6 193 6 089 6 013 6 350 5 917 5 674
H 49 Landtransport 3 925 3 310 2 736 3 070 3 052 2 745 2 679
H 50 Sjötransport 2 266 1 840 2 228 1 721 2 355 2 594 2 381
H 51 Lufttransport 337 297 297 332 279 277 271
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 907 744 827 888 663 299 341
L Fastighetsverksamhet 7 622 8 263 10 233 10 135 10 066 9 828 5 197
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 115 1 169 1 412 1 340 1 273 1 148 1 044
Hushåller 16 223 17 611 18 835 15 453 17 356 15 777 10 699
TOTALT 45 916 44 993 49 803 45 921 46 854 45 546 34 669

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 7. Partikelutsläpp (PM 10) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_007_sv.html