Tabellbilaga 6. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 21 418 22 520 25 116 24 346 26 951 27 428 24 174
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 452 17 219 19 162 16 663 19 136 20 649 17 497
A 02 Skogsbruk 4 966 5 300 5 953 7 683 7 815 6 779 6 677
B Utvinning av mineral 1 600 1 464 1 595 1 671 1 673 1 613 1 527
C Tillverkning 33 950 27 089 31 863 31 844 25 808 26 887 27 484
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 249 226 244 249 237 226 229
C 16, 17 Skogsindustri 24 951 19 401 23 151 22 840 22 752 23 492 23 907
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 1 567 1 485 1 447 1 492 1 342 1 343 1 307
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 696 5 611 6 618 6 851 1 120 1 470 1 705
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 485 364 401 409 355 354 334
D Energiförsörjning 16 655 16 673 19 671 18 560 18 839 18 327 19 178
E Vatten- och avfallshantering 1 576 1 479 1 145 945 933 1 034 902
F Byggverksamhet 9 387 8 206 8 757 8 763 8 333 8 063 7 636
G Handel 1 006 678 1 114 785 855 807 794
H Transport och magasinering 28 647 24 416 24 987 24 638 25 167 25 684 25 225
H 49 Landtransport 8 436 7 838 7 395 7 257 7 502 7 225 7 096
H 50 Sjötransport 8 036 7 543 8 929 7 735 9 446 9 855 9 517
H 51 Lufttransport 10 191 7 758 7 866 9 036 7 567 7 996 8 027
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 1 983 1 275 795 609 650 607 583
L Fastighetsverksamhet 46 294 48 689 59 023 57 314 56 301 53 786 54 395
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 40 138 32 069 32 162 29 299 28 029 27 904 26 696
Hushåller 227 653 221 204 213 491 184 181 187 543 175 206 170 345
TOTALT 428 329 404 491 418 929 382 351 380 439 366 745 358 360

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 6. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_006_sv.html