Tabellbilaga 5. Kvävedioxidutsläpp (NO2) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 12 459 11 727 11 439 10 733 10 634 10 429 9 567
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 10 596 10 186 9 988 9 394 9 422 9 305 8 602
A 02 Skogsbruk 1 862 1 540 1 451 1 338 1 211 1 124 964
B Utvinning av mineral 2 933 2 516 2 574 2 541 2 421 2 213 2 075
C Tillverkning 38 690 31 290 33 934 33 049 31 696 32 397 31 646
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 535 607 561 595 503 486 543
C 16, 17 Skogsindustri 21 654 16 809 19 692 18 944 19 192 19 514 19 459
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 709 6 866 5 628 5 436 4 895 5 351 4 469
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 727 3 782 4 640 4 516 4 035 3 712 4 290
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 5 063 3 224 3 411 3 556 3 069 3 331 2 883
D Energiförsörjning 37 565 36 832 44 422 36 879 33 216 32 903 30 225
E Vatten- och avfallshantering 904 1 069 1 049 968 1 032 1 141 1 161
F Byggverksamhet 11 407 10 464 11 311 10 445 9 567 8 833 8 240
G Handel 285 235 543 389 401 388 374
H Transport och magasinering 90 201 72 784 79 998 71 042 80 602 85 395 80 994
H 49 Landtransport 27 320 24 316 23 101 22 395 22 659 21 416 20 426
H 50 Sjötransport 51 388 39 870 47 854 37 987 48 907 53 889 50 623
H 51 Lufttransport 10 577 7 922 8 527 10 229 8 596 9 692 9 575
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 914 676 514 429 437 397 367
L Fastighetsverksamhet 3 331 3 469 4 177 3 803 3 693 3 497 3 496
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 6 804 6 519 7 013 6 553 5 869 5 687 5 332
Hushåller 31 589 26 922 24 732 20 796 19 876 17 527 16 147
TOTALT 236 174 203 831 221 198 197 202 199 013 200 417 189 260

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 5. Kvävedioxidutsläpp (NO2) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_005_sv.html