Tabellbilaga 4. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 296 1 293 1 335 1 130 1 006 997 781
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 294 1 291 1 333 1 128 1 004 996 780
A 02 Skogsbruk 1 1 1 1 1 1 1
B Utvinning av mineral 202 118 172 176 189 142 129
C Tillverkning 33 592 26 017 27 125 27 074 21 776 19 996 19 423
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 547 948 838 903 651 712 777
C 16, 17 Skogsindustri 7 226 5 299 5 854 4 749 5 180 5 121 4 615
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 13 851 10 386 11 097 11 951 9 450 8 637 9 371
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 9 680 8 031 8 034 8 449 5 347 4 239 3 960
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 285 1 351 1 300 1 020 1 147 1 284 698
D Energiförsörjning 26 015 25 479 31 497 26 218 22 242 21 517 18 333
E Vatten- och avfallshantering 80 64 89 38 38 46 58
F Byggverksamhet 126 130 148 98 115 124 123
G Handel 50 51 126 78 96 88 88
H Transport och magasinering 24 459 18 438 21 105 16 672 21 872 24 210 23 268
H 49 Landtransport 116 125 96 78 87 63 63
H 50 Sjötransport 23 303 17 532 20 210 15 666 20 994 23 257 22 323
H 51 Lufttransport 905 664 732 884 742 847 839
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 133 116 65 43 47 42 42
L Fastighetsverksamhet 988 997 1 248 1 078 1 044 973 965
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 334 347 383 376 441 415 406
Hushåller 1 294 1 335 1 388 996 1 160 1 003 994
TOTALT 88 441 74 274 84 620 73 938 69 985 69 514 64 573

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 4. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_004_sv.html