Tabellbilaga 3. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 34 026 33 133 33 402 33 668 33 347 33 798 33 578
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 34 020 33 128 33 397 33 663 33 343 33 794 33 574
A 02 Skogsbruk 6 5 4 5 4 4 4
B Utvinning av mineral 0 1) 0 0 0 0 0 0
C Tillverkning 878 940 752 669 684 632 773
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0 0 0 0 0 0 0
C 16, 17 Skogsindustri 82 157 218 114 31 53 22
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 198 475 255 258 332 320 415
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 389 193 126 92 152 83 125
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 207 113 152 204 167 175 209
D Energiförsörjning 0 1 1 1 4 3 6
E Vatten- och avfallshantering 494 498 496 503 510 508 504
F Byggverksamhet 64 70 77 68 58 55 53
G Handel 7 5 10 8 7 7 7
H Transport och magasinering 685 561 443 479 450 425 407
H 49 Landtransport 649 524 413 448 421 397 380
H 50 Sjötransport 3 4 4 5 4 3 3
H 51 Lufttransport 20 22 19 21 21 19 18
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 12 8 4 3 4 3 3
L Fastighetsverksamhet 365 388 492 468 520 495 388
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 142 149 172 159 137 135 129
Hushåller 1 335 1 414 1 484 1 225 1 347 1 231 1 087
TOTALT 38 002 37 163 37 333 37 251 37 070 37 295 36 935
1) Mindre än hälften av den använda enheten.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 3. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_003_sv.html