Tabellbilaga 2. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 566 579 641 351 751 090 648 895 762 238 850 565 736 363
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 565 656 637 579 745 427 640 994 757 191 846 918 728 430
A 02 Skogsbruk 922 3 771 5 663 7 900 5 047 3 646 7 933
B Utvinning av mineral 0 1) 2 246 4 246 5 896 5 066 5 562 3 734
C Tillverkning 19 581 780 15 794 599 18 596 537 18 543 449 18 914 680 19 790 211 19 955 532
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 34 426 25 518 26 281 27 023 29 437 24 211 29 361
C 16, 17 Skogsindustri 19 445 703 15 638 931 18 411 012 18 362 202 18 720 945 19 565 794 19 721 152
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 71 060 89 612 90 709 78 218 80 198 114 702 119 101
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 238 1 387 1 904 1 404 2 134 2 068 2 605
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 30 351 39 149 66 629 74 599 81 965 83 434 83 311
D Energiförsörjning 7 713 305 7 331 762 9 273 248 9 874 755 10 432 573 10 697 215 10 853 544
E Vatten- och avfallshantering 104 687 127 766 154 915 161 484 216 277 300 402 275 959
F Byggverksamhet 3 138 20 810 31 718 43 464 31 173 37 738 100 698
G Handel 15 553 16 210 39 877 27 142 32 098 31 503 38 817
H Transport och magasinering 204 868 332 969 327 853 404 699 409 939 486 860 1 002 555
H 49 Landtransport 45 576 134 517 127 110 212 893 210 243 302 008 796 596
H 50 Sjötransport 112 926 152 498 171 082 164 851 170 314 156 243 164 380
H 51 Lufttransport 6 649 9 839 8 886 12 139 13 648 13 806 23 812
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 39 715 36 113 20 774 14 815 15 733 14 801 17 766
L Fastighetsverksamhet 2 371 516 2 507 798 3 050 629 2 957 171 2 898 196 2 766 588 2 805 193
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 108 799 119 646 135 907 160 074 168 662 171 252 243 151
Hushåller 3 566 778 3 824 233 3 988 033 3 120 392 3 629 853 3 191 263 3 349 826
TOTALT 34 237 008 30 719 395 36 354 059 35 947 426 37 500 760 38 329 163 39 365 375
1) Mindre än hälften av den använda enheten.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 2. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_002_sv.html