Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 010 742 7 946 295 8 132 909 7 896 344 7 898 403 7 991 416 7 865 620
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 703 567 7 661 788 7 830 971 7 582 649 7 582 334 7 667 868 7 544 004
A 02 Skogsbruk 307 175 284 506 301 937 313 694 316 068 323 548 321 616
B Utvinning av mineral 346 776 325 989 447 977 495 655 471 411 398 114 422 865
C Tillverkning 19 498 876 15 398 585 16 756 982 16 459 117 14 727 746 14 552 432 14 481 679
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 268 347 359 027 384 315 378 133 340 726 360 077 372 637
C 16, 17 Skogsindustri 4 208 514 3 473 365 3 944 107 3 644 626 3 257 082 3 244 132 3 174 648
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 367 562 5 334 260 4 706 859 4 726 366 4 441 274 4 575 561 4 443 770
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 490 900 4 757 925 6 012 544 5 936 790 5 121 603 4 807 694 4 996 454
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 163 551 1 474 006 1 709 155 1 773 200 1 567 060 1 564 965 1 494 169
D Energiförsörjning 21 218 416 22 451 770 27 864 642 21 664 397 17 855 027 19 260 012 16 577 721
E Vatten- och avfallshantering 2 579 653 2 538 568 2 537 991 2 435 322 2 448 578 2 352 490 2 203 101
F Byggverksamhet 1 338 018 1 337 230 1 595 458 1 498 049 1 421 270 1 399 555 1 315 506
G Handel 673 707 701 069 980 743 825 031 808 901 846 497 894 702
H Transport och magasinering 11 520 206 9 861 595 10 659 115 10 746 422 11 007 713 11 511 140 10 722 168
H 49 Landtransport 4 769 375 4 572 286 4 703 208 4 720 155 4 895 170 4 777 588 4 206 674
H 50 Sjötransport 2 958 184 2 467 474 2 939 625 2 440 430 3 068 240 3 291 652 3 119 405
H 51 Lufttransport 3 560 753 2 638 873 2 892 672 3 488 344 2 937 432 3 338 233 3 296 573
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 231 893 182 960 123 609 97 491 106 870 103 665 99 515
L Fastighetsverksamhet 940 161 936 666 1 146 232 946 847 912 860 840 700 813 162
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 694 443 1 666 586 1 949 965 1 863 732 1 791 263 1 821 270 1 700 124
Hushåller 7 325 444 6 886 719 6 908 145 6 149 996 6 117 218 6 024 858 5 799 851
TOTALT 75 146 446 70 051 075 78 980 164 70 980 916 65 460 395 66 998 489 62 796 503

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_001_sv.html