Tabellbilaga 8. Kvävedioxidutsläpp (NO2) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 12 811 11 948 11 798 11 238 11 136
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 10 771 10 231 10 095 9 562 9 550
A 02 Skogsbruk 2 041 1 717 1 703 1 676 1 585
B Utvinning av mineral 338 251 277 296 274
C Tillverkning 36 895 29 864 32 440 32 709 30 348
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 406 500 444 482 395
C 16, 17 Skogsindustri 20 254 15 682 18 522 17 824 18 109
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 811 6 941 5 704 5 606 4 966
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 516 3 629 4 478 4 365 3 893
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 4 907 3 112 3 291 4 431 2 985
D Energiförsörjning 36 608 35 615 43 345 35 842 32 076
E Vatten- och avfallshantering 833 989 977 936 1 030
F Byggverksamhet 13 548 11 336 12 753 12 450 12 055
G Handel 260 231 516 378 353
H Transport och magasinering 84 178 69 131 78 082 84 633 72 482
H 49 Landtransport 19 542 18 704 17 719 17 147 16 795
H 50 Sjötransport 53 530 42 092 51 540 56 478 47 475
H 51 Lufttransport 10 489 7 844 8 490 10 736 7 949
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 617 491 332 273 263
L Fastighetsverksamhet 3 356 3 471 4 167 3 816 3 756
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 5 127 5 278 5 929 5 696 5 532
Hushåller 25 777 23 459 22 596 20 071 19 195
TOTALT 219 732 191 573 212 880 208 067 188 237

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 8. Kvävedioxidutsläpp (NO2) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_008_sv.html