Tabellbilaga 4. Dikväveoxidutsläpp (N2O) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 13 155 12 658 13 195 12 920 12 695
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 13 145 12 649 13 185 12 910 12 685
A 02 Skogsbruk 10 9 10 10 10
B Utvinning av mineral 2 2 2 3 2
C Tillverkning 5 628 3 018 1 036 927 1 024
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 8 10 11 11 10
C 16, 17 Skogsindustri 343 289 322 310 324
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 5 215 2 672 648 551 644
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 34 27 32 32 27
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 28 20 22 22 20
D Energiförsörjning 884 831 1 058 972 880
E Vatten- och avfallshantering 555 514 530 533 526
F Byggverksamhet 52 53 66 65 64
G Handel 4 3 8 6 6
H Transport och magasinering 436 393 413 465 424
H 49 Landtransport 201 208 207 221 230
H 50 Sjötransport 79 68 81 88 78
H 51 Lufttransport 148 110 120 152 113
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 8 7 4 3 3
L Fastighetsverksamhet 66 68 83 76 75
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 57 60 71 69 71
Hushåller 325 309 304 259 264
TOTALT 21 165 17 910 16 765 16 294 16 031

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 4. Dikväveoxidutsläpp (N2O) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_004_sv.html