Tabellbilaga 3. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 567 833 643 714 754 367 620 529 690 613
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 565 652 638 224 746 683 609 945 682 216
A 02 Skogsbruk 2 180 5 490 7 684 10 584 8 397
B Utvinning av mineral 0 141 280 1 111 3 265
C Tillverkning 19 468 708 15 564 863 18 426 327 18 357 079 18 741 474
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 34 403 18 080 26 915 27 662 30 454
C 16, 17 Skogsindustri 19 321 520 15 418 575 18 263 853 18 219 447 18 599 125
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 87 498 103 178 106 409 92 634 94 468
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 199 1 241 1 617 1 072 2 005
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 25 088 23 788 27 533 16 265 15 424
D Energiförsörjning 6 564 547 6 057 896 8 005 262 8 610 967 8 868 138
E Vatten- och avfallshantering 15 151 23 916 47 278 68 323 78 255
F Byggverksamhet 3 370 23 266 37 326 51 356 49 714
G Handel 16 413 17 378 41 792 28 800 31 706
H Transport och magasinering 210 785 342 113 334 596 410 991 544 173
H 49 Landtransport 46 182 134 760 126 252 211 485 331 504
H 50 Sjötransport 115 563 158 163 176 296 169 707 179 580
H 51 Lufttransport 6 708 10 003 9 009 12 242 14 229
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 42 332 39 187 23 039 17 557 18 860
L Fastighetsverksamhet 2 282 708 2 412 770 2 934 667 2 850 778 2 819 388
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 107 767 119 360 135 390 158 727 195 617
Hushåller 3 431 897 3 678 984 3 833 910 3 008 845 3 578 854
TOTALT 32 669 178 28 884 399 34 551 195 34 167 504 35 601 199

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 3. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_003_sv.html