Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Kolmonoxidutsläpp 2008-2010 (CO), ton

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 177 918 159 101 171 927
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 050 16 535 17 858
Skogsbruk 13 845 13 676 14 309
Utvinning av mineral 377 352 355
Tillverkning 32 276 25 511 30 493
     Livsmedelsindustrin 167 138 183
     Skogsindustri 23 640 18 080 22 025
     Petroleumraffinering och kemisk industri 1 491 1 464 1 418
     Metallindustri 6 566 5 514 6 507
     Övrig industri 412 314 360
Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 696 15 976 19 271
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
2 024 2 020 1 588
Byggverksamhet 8 914 8 649 9 091
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2 167 1 698 2 039
Transport och magasinering 39 240 36 950 35 863
     Landtransport; transport i rörsystem 11 456 11 319 10 792
     Sjötransport 3 815 3 885 4 184
     Lufttransport 10 552 9 820 9 446
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 13 418 11 927 11 441
Fastighetsverksamhet 16 823 15 780 16 075
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
29 506 21 954 24 985
HUSHÅLLER TOTALT 297 095 301 604 306 103
      Transport 160 852 161 581 153 941
      Värmning 108 662 114 070 126 173
      Övrig 27 581 25 952 25 989
LUFTUTSLÄPP TOTALT 475 012 460 705 478 030
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 14 805 14 325 14 121
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 13 405 13 245 12 628
(+/-) övriga avstämningsposter -3 070 -1 614 -2 614
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 470 543 458 011 473 922

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 7. Kolmonoxidutsläpp 2008-2010 (CO), ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_007_sv.html