Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Kvävedioxidutsläpp (NO2) 2008-2010, ton

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 198 777 186 953 206 100
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 15 612 14 392 14 240
Skogsbruk 3 142 2 656 2 652
Utvinning av mineral 1 205 985 1 014
Tillverkning 37 602 29 991 33 247
     Livsmedelsindustrin 872 617 562
     Skogsindustri 21 557 16 720 19 692
     Petroleumraffinering och kemisk industri 6 475 6 252 5 756
     Metallindustri 4 041 3 207 3 844
     Övrig industri 4 658 3 196 3 392
Försörjning av el, gas, värme och kyla 37 940 36 453 44 239
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
1 170 1 252 1 285
Byggverksamhet 13 096 11 712 12 541
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 448 380 629
Transport och magasinering 82 604 83 180 89 614
     Landtransport; transport i rörsystem 18 702 17 282 16 183
     Sjötransport 52 598 55 505 63 945
     Lufttransport 10 476 9 736 8 961
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 828 657 525
Fastighetsverksamhet 1 106 1 004 1 084
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
4 852 4 948 5 555
HUSHÅLLER TOTALT 28 428 25 983 25 791
      Transport 20 995 18 256 17 213
      Värmning 7 296 7 611 8 461
      Övrig 137 115 118
LUFTUTSLÄPP TOTALT 227 206 212 936 231 892
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 57 326 59 096 65 735
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 3 060 2 828 2 648
(+/-) övriga avstämningsposter -4 128 -2 362 -2 210
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 168 813 154 307 166 595

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 6. Kvävedioxidutsläpp (NO2) 2008-2010, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_006_sv.html