Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Svaveldioxidutsläpp (SO2) 2008-2010, ton

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 83 665 74 942 82 905
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 360 1 343 1 370
Skogsbruk 4 3 4
Utvinning av mineral 198 116 153
Tillverkning 29 567 25 214 26 559
     Livsmedelsindustrin 551 951 826
     Skogsindustri 7 195 5 285 5 887
     Petroleumraffinering och kemisk industri 10 785 10 337 11 044
     Metallindustri 8 826 7 310 7 476
     Övrig industri 2 210 1 332 1 326
Försörjning av el, gas, värme och kyla 26 185 27 404 31 255
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
77 60 84
Byggverksamhet 125 135 149
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 57 58 136
Transport och magasinering 25 595 20 125 22 617
     Landtransport; transport i rörsystem 131 139 103
     Sjötransport 24 442 19 047 21 702
     Lufttransport 872 808 742
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 151 131 70
Fastighetsverksamhet 137 111 181
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
359 373 398
HUSHÅLLER TOTALT 2 776 2 920 3 300
      Transport 33 29 28
      Värmning 2 742 2 891 3 271
      Övrig 1 1 1
LUFTUTSLÄPP TOTALT 86 441 77 862 86 205
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 24 078 18 885 21 349
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 9 9 7
(+/-) övriga avstämningsposter 6 423 102 2 220
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 68 795 59 088 67 083

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 5. Svaveldioxidutsläpp (SO2) 2008-2010, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_005_sv.html