Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Metanutsläpp (CH4) 2008-2010, ton

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 195 535 191 447 192 445
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 89 829 90 061 91 213
Skogsbruk 138 139 150
Utvinning av mineral 6 6 6
Tillverkning 1 082 994 1 020
     Livsmedelsindustrin 5 8 9
     Skogsindustri 428 351 400
     Petroleumraffinering och kemisk industri 592 588 553
     Metallindustri 31 25 30
     Övrig industri 26 22 29
Försörjning av el, gas, värme och kyla 993 921 1 104
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
100 750 96 785 96 620
Byggverksamhet 93 91 99
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 31 27 40
Transport och magasinering 2 326 2 178 1 913
     Landtransport; transport i rörsystem 1 962 1 823 1 545
     Sjötransport 181 190 218
     Lufttransport 94 88 82
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 88 77 69
Fastighetsverksamhet 84 76 89
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
203 168 191
HUSHÅLLER TOTALT 11 581 12 047 13 145
      Transport 1 022 998 946
      Värmning 10 426 10 924 12 069
      Övrig 133 125 130
LUFTUTSLÄPP TOTALT 207 116 203 493 205 590
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 259 260 276
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 67 62 53
(+/-) övriga avstämningsposter 636 614 687
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 207 560 203 910 206 054

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 4. Metanutsläpp (CH4) 2008-2010, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_004_sv.html