Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) 2008-2010, ton

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 27 462 468 23 148 735 28 183 607
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 531 687 598 032 672 191
Skogsbruk 516 2 729 4 497
Utvinning av mineral .. .. 10
Tillverkning 19 454 307 15 544 514 18 431 278
     Livsmedelsindustrin 31 813 17 563 26 977
     Skogsindustri 19 308 783 15 397 615 18 267 106
     Petroleumraffinering och kemisk industri 87 222 103 026 106 264
     Metallindustri 196 1 205 1 549
     Övrig industri 26 292 25 105 29 382
Försörjning av el, gas, värme och kyla 7 331 181 6 856 093 8 889 751
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
13 155 19 305 43 185
Byggverksamhet .. .. ..
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 9 636 10 098 24 315
Transport och magasinering 43 135 43 072 26 361
     Landtransport; transport i rörsystem 17 701 20 026 13 847
     Sjötransport .. .. ..
     Lufttransport .. .. ..
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 25 433 23 046 12 514
Fastighetsverksamhet 23 114 19 340 32 310
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
55 737 55 552 59 708
HUSHÅLLER TOTALT 5 586 552 5 897 361 6 539 310
      Transport 5 154 7 132 7 437
      Värmning 5 581 398 5 890 229 6 531 873
      Övrig .. .. ..
LUFTUTSLÄPP TOTALT 33 049 020 29 046 096 34 722 917
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands .. .. ..
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland .. .. ..
(+/-) övriga avstämningsposter 323 312 534 463 591 981
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 33 372 333 29 580 559 35 314 897

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 2. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) 2008-2010, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_002_sv.html