Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Fossil koldioxidutsläpp (CO2) 2008-2010, ton 1)

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 52 791 703 50 690 878 58 524 988
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 2 348 209 2 247 526 2 298 410
Skogsbruk 600 047 541 021 571 060
Utvinning av mineral 159 891 157 057 281 054
Tillverkning 14 586 094 12 061 129 13 547 952
     Livsmedelsindustrin 179 570 264 260 257 539
     Skogsindustri 3 903 863 3 202 637 3 680 888
     Petroleumraffinering och kemisk industri 4 480 368 4 417 271 4 396 041
     Metallindustri 3 946 801 2 784 896 3 571 013
     Övrig industri 2 075 493 1 392 065 1 642 471
Försörjning av el, gas, värme och kyla 20 933 772 21 932 310 27 327 537
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
299 663 341 494 339 809
Byggverksamhet 1 571 295 1 544 947 1 812 216
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 91 932 80 135 168 090
Transport och magasinering 10 635 276 10 241 868 10 327 346
     Landtransport; transport i rörsystem 4 222 459 4 025 957 4 080 191
     Sjötransport 2 600 756 2 713 946 3 056 361
     Lufttransport 3 555 842 3 294 482 3 029 457
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 256 220 207 483 161 336
Fastighetsverksamhet 245 717 226 468 276 560
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
1 319 807 1 316 923 1 574 954
HUSHÅLLER TOTALT 7 828 106 7 369 113 7 587 446
      Transport 5 711 939 5 243 795 5 220 836
      Värmning 1 998 017 2 022 301 2 257 511
      Övrig 118 149 103 017 109 099
LUFTUTSLÄPP TOTALT 60 619 809 58 059 991 66 112 434
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 5 958 811 5 801 235 5 871 422
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 312 782 298 227 302 244
(+/-) övriga avstämningsposter 3 128 817 2 635 141 3 145 308
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 58 102 598 55 192 124 63 688 564
1) Innehåller utsläpp från torvbränning.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 1. Fossil koldioxidutsläpp (CO2) 2008-2010, ton 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_001_sv.html